דין בישול בדבר הנאכל כמות שהוא חי – או"ח סימן שי"ח

נגישות