שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה א' (המשך) – תשפ"א (ד)

נגישות