שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה א' – תשפ"א (א)

נגישות