שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה ב' (המשך) – תשפ"א (ו)

נגישות