שיעור לשמיטה – מסכת שביעית פרק א' משנה ב' – תשפ"א (ה)

נגישות