ביטול ברוב ב'קפץ אחד מן המנויין' – בבא מציעא ו:

נגישות