קניית פירות וירקות בשנת השמיטה – הלכה למעשה – בית ההוראה 'בית אברהם'

נגישות