מו"ר הרב יעקב שפירא | פרשת קרח – סבלנות וקנאות אמת | מחלוקת לשם שמים | כ"ו סיון התשפ"ג 

נגישות