מו"ר הרב יעקב שפירא | פרשת שלח לך- חטא המרגלים קדושת הדיבור וכוח הראייה | י"ט סיון התשפ"ג

נגישות