אלול תשפ"ג | הרב אביהוא שורץ | אורות התשובה

אלול תשפ"ג | הרב אביהוא שורץ | אורות התשובה
הרב אביהוא שוורץ

אלול תשפ"ג – שיעורי הרב אביהוא שורץ באורות התשובה לקראת הימים הנוראים

שיעור ראשון |  אורות התשובה פרק ד | תשובה פרטית וכללית 

שיעור שני | פרטי הפרטים של כלליות התשובה | אורות התשובה פרק יא פסקא ד

שיעור שלישי | אורות התשובה ד יא | אגרות הראי"ה אגרת שע"ח | התשובה של כל דור 

נגישות