שיעורי הרב יהושע מגנס באורות התשובה לקראת הימים הנוראים

שיעורי הרב יהושע מגנס באורות התשובה לקראת הימים הנוראים
הרב יהושע מגנס

שיעור ראשון | שיחה לאלול והקדמה לפרק ח | אורות התשובה | ז אלול התשפ"ג

שיעור שני | כאב התשובה | אורות התשובה פרק ח פסקא ג | יד אלול התשפ"ג

שיעור שלישי | סיבת כאב התשובה | אורות התשובה פרק ח פסקה א | כא אלול התשפ"ג

נגישות