פרשת השבוע

המסורת בין רב לתלמיד – פרשת פנחס, י"ז בתמוז

המסורת בין רב לתלמיד – פרשת פנחס, י"ז בתמוז
המסורת מרב לתלמיד* כתוב ברמב"ם (הל" תעניות פ"א ה"ב), שהתענית מועלת לפשפש במעשים ולהתוודות על חטאים ציבוריים. בי"ז בתמוז נשתברו...
נגישות