הקדושים סלוטקי, וייצן, בן חמו הי"ד

האם מותר לנעול את המאחרים במקווה ובדין עביד איניש דינא לנפשיה

האם מותר לנעול את המאחרים במקווה ובדין עביד איניש דינא לנפשיה
שאלה: באחד מהמקוואות בירושלים נוצרה תופעה בה אנשים נכנסים למקווה לאחר זמן הסגירה ובכך גורמים צער והזק לבלן, שמתעכב בנקיון...

מה לאיוב ולפורים

מה לאיוב ולפורים
בס"ד פורים תשפ"ב                                                                                                                                פירורים (פורים מלשון פירורים – מהר"ל אור חדש עמ' ריד) משולחן (נגד צוררי) גבוה מה לאיוב...
נגישות