שיעורים

התכתבות מלאה בין הגר”א ליכטנשטיין לרב אברהם ישראל סלבצקי

התכתבות מלאה בין הגר”א ליכטנשטיין לרב אברהם ישראל סלבצקי
פסק הדין של מרן הגר"א שפירא בענין חובת הסירוב לפקודה לפנות ישובים בארץ ישראל פסק הלכה מכתבו של הגר"א ליכטנשטיין תגובת הרב...
נגישות