הלכה

נגן שאיחר לחתונה בעקבות פקק תנועה האם זכאי לקבל שכר עבור השעות שאיחר?

נגן שאיחר לחתונה בעקבות פקק תנועה האם זכאי לקבל שכר עבור השעות שאיחר?
הלכה, הלכה:חושן משפט, הרב אברהם משניות, רבנים, שיעורים

בס”ד שאלה: ראובן הוזמן לנגן בחתונה. הוא יצא בשעה סבירה אך נתקע בפקק בעקבות הפגנה שבה נחסם הכביש, והגיע באמצע החתונה באיחור של שעתיים. בינתיים אחד המוזמנים שיודע לנגן מילא את מקומו בהתנדבות, וראובן ניגן רק בחצי האחרון של החתונה. בעל השמחה אמר שהוא מוכן לשלם לראובן רק מחצית השכר שקבעו מראש, אולם ראובן תובע […]

ילדה שקבלה התקפת אסטמה בגן

ילדה שקבלה התקפת אסטמה בגן
הלכה, הלכה:חושן משפט, הרב שאול גרינפלד, רבנים, שיעורים

בס”ד ילדה שקבלה התקפת אסטמה בגן תיאור המקרה:אני גננת בגן ילדות. יום אחד אחת הילדות קיבלה התקפת אסטמה. ניסיתי להתקשר להוריה, אולם הם לא ענו. הילדה סיפרה שיש לה משאף, אבל היא לא הביאה אותו לגן. החלטתי לפנות אותה לטיפול רפואי, הריתמיקאית שהיתה באותה שעה בגן,  הסיעה אותי ואת הילדה לטר”ם, היות שזו היתה האפשרות […]

מה דין אדם שהביא לקטן לשמור על כלבו? – דין שמירת נזקין על ידי קטן

מה דין אדם שהביא לקטן לשמור על כלבו? – דין שמירת נזקין על ידי קטן
הלכה, הלכה:חושן משפט, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

שאלה – האם מי שמוסר את הכלב לילד של השכנים, והוא מטייל איתו בישוב, אם הילד אינו בר מצווה, כל האחריות על המפקיד? ומה הדין אם רק ביקש מהקטן לשמור על הכלב בגינה? תשובה – שמירת קטן אינה מהווה שמירה לעניין כך שהאחריות על הנזקים תעבור לקטן: אם מדובר במקרה שבו לולא הקטן היתה אחריות […]

מה דין שוכר שהזיק לדוד שמש?

מה דין שוכר שהזיק לדוד שמש?
הלכה, הלכה:חושן משפט, הרב בנימין פלהיימר, רבנים, שיעורים

בס”ד מה דין שוכר שהזיק לדוד שמש? תיאור המקרה: משה גר בדירה שכורה באחד מיישובי השומרון. במהלך חודש טבת היו כמה ימים קרים מאוד והטמפרטורות בלילה התקרבו ל – 0 מעלות. משה היה משאיר את הברז פתוח מעט בלילה כי ידוע שזה עוזר כדי שהצינורות בקולט של הדוד לא יקפאו ויתפוצצו . לילה אחד הוא […]

זמן סעודת פורים – פורים משולש

זמן סעודת פורים – פורים משולש
הלכה, הרב שמיר שיינטופ, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

סעודת פורים שחל בשבת –תשובות האחרונים          א.          בית יוסף אורח חיים סימן תרפח וכתב הר”ן בפרק קמא דמגילה (ג. ד”ה מתני’) על מה שכתב הרי”ף בשם הירושלמי (שם ה”ד) סעודת פורים מאחרין ולא מקדימין כשחל ארבעה עשר להיות בערב שבת שעיירות גדולות ומוקפות חומה קורין בו ביום שאין מוקפין חומה עושין סעודה עד אחד […]

זמן משלוח מנות – פורים משולש

זמן משלוח מנות – פורים משולש
הלכה, הרב שמיר שיינטופ, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

זמן משלוח מנות          א.         תרומת הדשן סימן קיא בני אדם השולחים לחביריהם בפורים חלוקים וסדינים וכה”ג, יוצאים ידי משלוח מנות או לאו? תשובה: יראה דאין יוצאים בהן דנראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא. כדמשמע בגמ’ פ”ק (ז ע”ב) דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו […]

השבת אבידה

השבת אבידה
הלכה, הרב אהרון כהן, רבנים, שיעורים

בס”ד השבת אבידה בזמן הזה אמרה תורה דברים פרק כב פסוק א לֹֽא־תִרְאֶה֩ אֶת־שׁ֨וֹר אָחִ֜יךָ א֤וֹ אֶת־שֵׂיוֹ֙ נִדָּחִ֔ים וְהִתְעַלַּמְתָּ֖ מֵהֶ֑ם הָשֵׁ֥ב תְּשִׁיבֵ֖ם לְאָחִֽיךָ: וכתב הרמב”ם הלכות גזלה ואבדה פרק יא השב אבידה לישראל מצות עשה שנאמר השב תשיבם לאחיך, והרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה והניחה עובר בלא תעשה שנאמר לא תראה את שור אחיך והתעלמת […]

קידושין על תנאי למניעת יבום מומר

קידושין על תנאי למניעת יבום מומר
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. דין יבום מומר מהר”מ מרוטנבורג: אומדנא שלא התחתנה ע”ד ליפול לפניו גאונים: מומר אינו ‘אחיו’ ההבדל בין בעל מומר ליבם מומר ב. דין התנאי שאלה: מה התקנה למי שרוצה להתחתן עם אח של מומר וחוששת ליפול ליבום? א. דין יבום מומר מהר”מ מרוטנבורג: אומדנא שלא התחתנה ע”ד ליפול לפניו לפני שנענה על הפתרון […]

תפקיד הנחלה ביבום

תפקיד הנחלה ביבום
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. ראוי ושבח בנחלה ב. הנחלה כהקמת השם ג. מחלוקת התנאים בתפקיד הנחלה ד. יבום בשגגה ה. נחלה במומר ו. ירושת האב או האח אחד ממרכיבי פעולת היבום הוא קבלת נחלת הנפטר על ידי האח המייבם. דבר זה מפורט במשנה ביבמות (ד, ז): “הכונס את יבמתו זכה בנכסים של אחיו”. ההבנה המקובלת היא שכתוצאה […]

גט ‘מהרש”ם’ – אפקעינהו רבנן לקידושין

גט ‘מהרש”ם’ – אפקעינהו רבנן לקידושין
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב בנימין פלהיימר, רבנים, שיעורים

תוכן: פתיחה למפרע או מכאן להבא עצת המהרש”ם סיכום פתיחה מצינו כמה פעמים בהלכות גיטין את המושג של הפקעת קידושין, מטרת המאמר לפרוס בקצרה את שיטות הראשונים בדין זה וכן את הנפ”מ של האחרונים בסוגיה (ישנם שני סוגים של הפקעה אחד עם גט ואחד בלי גט במאמר נדבר על הפקעה עם גט).[1] המשנה (גיטין לב) […]

כפיה בגט

כפיה בגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אריאל אלפר, רבנים, שיעורים

שאלה האם אדם שמגרש מחמת חיוב ממון שהוא חייב את עצמו אם לא יגרש נחשב גט ברצון? לדוגמא, הסכם נישואין שבו הבעל מתחייב לפני הנישואין שכל זמן שחיים בנפרד ולא נותן גט יתחייב לתת מזונות מרובים. והמטרה כדי שיגרש מהר ולא יגרום ל”סחבת”. והבעל, כדי לא להתחייב במזונות אלו יגרש. האם גט שינתן ממניע כזה […]

תיקון ממזרות למפרע בע”מ שתנשאי לפלוני

תיקון ממזרות למפרע בע”מ שתנשאי לפלוני
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שאול גרינפלד, רבנים, שיעורים

תוכן: א. מחלוקת הראשונים בקדמה ונישאת לאחר ב. ביאור דברי הרה”מ והמגדל עוז ג. פסקי השו”ע והרמ”א ד. ביאורי האחרונים בדרך שיטת הרה”מ ברמב”ם ה. ביאורי אחרונים שלא על דרך הרה”מ. ו. מסקנה שאלה יעקב נתן גט לאשתו לאה, והתנה איתה ‘על מנת שתנשאי לשמעון’. לאחר שקבלה את הגט זינתה עם שמעון והרתה לו. לאחר […]

נגישות