שיעורים

לימוד תורה וקיומה בגלות מתוך קישור לארץ ישראל

לימוד תורה וקיומה בגלות מתוך קישור לארץ ישראל
ראוי להתבונן על דרכו של יוסף הצדיק בירידתו למצרים כהכנה לגלות עם ישראל במצרים, וממנה ניתן לדלות דרכי חיים על...
נגישות